logo logo logo logo

Schenk erfgoed een toekomst!

Een dertigtal musea, archieven en erfgoedbibliotheken presenteren zich samen op deze website als goed doel, en vragen uw financiële steun. Doe een gift, denk aan erfgoed in uw testament, of verbind u als mecenas voor langere termijn met het erfgoeddoel van uw keuze.

Musea, archieven en erfgoedbibliotheken beheren samen een publieke schat van onschatbare waarde: het erfgoed van ons allemaal. Wat doen ze met die kunstwerken, boeken, documenten, foto’s en andere erfgoedcollecties? Al wat nodig is om ervoor te zorgen dat u ze kunt bekijken en bestuderen, of dat u er in alle vrijheid en rust van kunt genieten.

Dat kan maar op één voorwaarde: dat we er samen in slagen om die schat met zorg te bewaren. Want erfgoed vraagt veel zorg. En dat wordt financieel elke dag moeilijker. Daarom is uw steun nodig, nu meer dan ooit. U kunt erfgoedinstellingen ondersteunen als persoon. Of het verschil maken als bedrijf.

 Ontdek wie u kan steunen.

 Verneem hoe u ons kan steunen.

 Vraag gratis onze brochure aan.

 Bekijk onze campagne.

Maak kennis met de instelling van uw keuze, en verneem hoe u ze kan steunen.

Misschien doet u jaarlijks al een gift aan uw favoriete goede doel. Dat is goed, maar onderzoek wijst uit dat weinig schenkers denken aan een museum, archief of een erfgoedbibliotheek als een goed doel waaraan ze een financiële gift kunnen overmaken. Wist u dat de erfgoedinstellingen op deze website officieel erkend zijn als goed doel en dus een fiscaal attest kunnen uitreiken?

Als u hen dit jaar minimum 40 euro schenkt, dan krijgt u volgend jaar van hen een fiscaal attest. Daarmee krijgt u om en bij de 45% van uw gift terug van de belastingen. Van uw 40 euro krijgt u volgend jaar dus ongeveer 18 euro terug.

U kan in uw testament geld, kunstwerken of andere eigendommen nalaten aan een erfgoedinstelling. Dat wordt een legaat genoemd. Als de instelling het legaat aanvaardt, moet zij daarvoor erfbelasting betalen. Nog interessanter is het zogenaamde duolegaat. Voordelig voor uw erfgenamen – vooral als u geen directe erfgenamen heeft – én voor de erfgoedinstelling die u steunt. Bij een duolegaat laat u een deel van uw bezit na aan een erfgoedinstelling en het andere deel aan uw andere erfgenamen. De erfgoedinstelling betaalt alle successierechten, dus ook die voor de andere erfgenamen.

Als u een legaat wil nalaten aan een erfgoedinstelling, vraag dan best uitleg aan uw notaris. Hij bekijkt gratis wat voor u de beste oplossing is en hoeveel het kost om uw testament op te maken. Dat kan hij bovendien ook voor u bewaren, indien u dat wenst.

De Musea Brugge, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen en STAM - Stadsmuseum Gent zijn lid van testament.be. Maar ook andere erfgoedinstellingen aanvaarden legaten. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij uw notaris of op de website notaris.be.

Wilt u nog meer doen? Door u voor langere tijd met een erfgoedinstelling te verbinden? Prima! Heel wat musea, archieven of erfgoedbibliotheken beschikken over speciale formules om hun mecenassen in de watten te leggen. In ruil voor een jaarlijks steunbedrag kan u dan bijvoorbeeld genieten van bijzondere promoties of wordt u uitgenodigd voor exclusieve nocturnes, ontmoetingen en rondleidingen.

U kan uw engagement nog vergroten door als mecenas een deel van uw persoonlijk vermogen te bestemmen voor een fonds op naam, of een stichting. Zo kunt u op een duurzame manier bijdragen aan de zorg voor ons erfgoed, ook wanneer u er niet meer bent. U bepaalt zelf waarvoor de middelen van het fonds gebruikt worden. De Koning Boudewijnstichting (Centrum voor Filantropie) beschikt over veel expertise op dit vlak, en hun adviseurs kunnen u, in samenwerking met uw notaris, private bankier of juridisch adviseur, zeker verder helpen.

Laat ons hier eens een open deur intrappen. U weet dat musea, archieven en erfgoedbibliotheken en bedrijven elkaar veel te bieden hebben. Als bedrijfssponsor of mecenas kunt u actief bijdragen tot de verwerving van of de zorg voor waardevolle collectiestukken. En ja, u kunt zelfs tentoonstellingen mee helpen realiseren.

Erfgoedinstellingen kunnen op hun beurt hun sfeervolle ruimten openstellen voor uw bedrijf en uw klanten. Een exclusief arrangement? Dan bent u bij hen aan het goeie adres. Zo kan u zich als bedrijf duurzaam verbinden met inspirerende locaties met een verhaal. Erfgoedinstellingen verzekeren zich op hun beurt voor langere tijd van de steun van performante en geëngageerde partners. Voor u beiden is dit een win-win die ook uw imago en positie in de samenleving kan versterken.

Doe als bedrijf een financiële gift aan een erfgoedinstelling. Dit soort giften aan door het Ministerie van Financiën als goed doel erkende instellingen geven, vanaf 40 euro, recht op een vermindering van de vennootschapsbelasting.

Verder kunt u als bedrijf ook een bedrijfsfonds of een ‘charity account’ oprichten, bijvoorbeeld bij de Koning Boudewijnstichting. Met een bedrijfsfonds kan uw onderneming zijn filantropische activiteiten structureren en het beheer ervan overlaten aan de Koning Boudewijnstichting. De activiteiten van zo’n fonds versterken het imago van uw onderneming bij klanten, aandeelhouders en personeel. En vooral: met uw bedrijfsfonds zet uw onderneming zich efficiënt in voor het goede doel.

Bezit u een interessante collectie? Dan kunt u uw waardevolle kunsthistorische objecten, documenten of kunstwerken aan een begunstigde erfgoedinstelling schenken. Dat gebeurt dan best via een geregistreerde schenkingsakte die de notaris opmaakt. Voor een schenking van roerende goederen aan een erfgoedinstelling in Vlaanderen geniet u momenteel nog geen bijzondere belastingvoordelen. Er zijn wel schenkingsrechten verschuldigd, tot max. 7%, maar die kunnen door de begunstigde instelling betaald worden.

Schenkingen onder levenden, ook in geld, gebeuren soms om de hogere successierechten te vermijden. Hier is dus wel sprake van een indirect belastingvoordeel, zolang evenwel de schenker niet binnen de drie jaar na de schenking komt te overlijden, want dan valt de schenking wel nog in de nalatenschap.

U kan een museum, archief of erfgoedbibliotheek ook indirect steunen. Door lid te worden van een vriendenvereniging. Deze ondersteunt erfgoedinstellingen in hun werking door allerlei activiteiten te organiseren. De meeste grotere musea, archieven en erfgoedbibliotheken beschikken over een vriendenwerking. Soms zijn het echte mecenaatsverenigingen die actief op zoek gaan naar fondsen voor de aankoop van collectiestukken.

U wil liever geen lid worden van een vereniging, maar wel graag actief als vrijwilliger bij een erfgoedinstelling aan de slag gaan? Ook dat kan. Veel erfgoedinstellingen en ook erfgoedverenigingen, hebben een actieve vrijwilligerswerking. Vrijwilligers nemen met plezier heel veel taken voor hun rekening, zoals het onthaal, bezoekers rondleiden, de collectie digitaliseren, enzovoort. Kortom, u kunt er heel zinvol werk doen en kennismaken met andere vrijwilligers, jong en oud.
data-toggle="lightbox

Bartholomeus staat symbool voor het erfgoed dat we allemaal koesteren. Borstbeelden zijn een huizenhoog cliché, maar in zowat alle archieven, erfgoedbibliotheken en musea zijn ze thuis, als stille getuigen van het verleden. Daarom is Bartholomeus de mascotte van onze campagne. Hij is daar best trots op.

Wie organiseert deze campagne?

FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, is de organisator van de campagne Erfgoeddoel. De campagne loopt in het kader van de jaarlijkse Erfgoeddag. Een heel bijzondere dag, elk jaar de eerste zondag na de paasvakantie. Dankzij de inzet van heel veel mensen is Erfgoeddag uitgegroeid tot een van de toonaangevende erfgoedevenementen in ons land.

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

Priemstraat 51 1000 Brussel

02 213 10 60

hallo@erfgoeddoel.be

algemene gebruiksvoorwaarden websites en apps